Products Category 1Products Category 2Products Category 3Products Category 4

 1. V10 Ηλεκτρονικό πιεσόμετρο - Οξύμετρο

  •Το μοντέλο V10M-0 του οίκου MEDIANA. Είναι Νοσοκομειακού τύπου μόνιτορ αναίμακτης πίεσης - οξυμετρίας
  •Παρέχει πληροφορίες για τις παραμέτρους : συστολική, διαστολική, μέση αναίμακτη πίεση, κορεσμό αιμοσφαιρίνης και καρδιακό ρυθμό. 
  •Διαθέτει συναγερμούς σε όλες τις μετρούμενες παραμέτρους με ρυθμιζόμενα όρια. 
  •Λειτουργεί με ρεύμα αλλά και με ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία με διάρκεια λειτουργίας 2 ώρες.
  •Το προσφερόμενο μόνιτορ διαθέτει σύστημα λήψης αναίμακτης πίεσης AND. 
  Διαθέτει τρία συστήματα μέτρησης πιέσεως 
  α) κατ’ επιθυμία του χειριστή με ένα απλό πάτημα, 
  β) σε προεπιλεγμένα χρονικά διαστήματα ( ανά 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 240 λεπτά) καθώς και 
  γ) σύστημα STAT για μέτρηση της πίεσης συνεχώς για 5 λεπτά. 
  •Διαθέτει μνήμη 2000 μετρήσεων.
  •Είναι κατάλληλο για μετρήσεις σε νεογνά, παιδιά και ενήλικες.
  •Παραδίδεται με σωλήνα απλού αυλού για σύνδεση με όλους τους τύπους των περιχειρίδων 
  και περιχειρίδες πολλαπλών χρήσεων για, παιδιά και ενήλικες (περιλαμβάνει τα κάτωθι μεγέθη 
  Παιδική με διαστάσεις 12 – 22 εκατοστά
  Ενηλίκων με διαστάσεις 22 – 32 εκατοστά
  •Παραδίδεται με αισθητήρα οξυμετρίας πολλαπλών χρήσεων, προέκταση οξυμετρίας
  και με καλώδιο τροφοδοσίας, εγχειρίδιο λειτουργίας 
   
  PDF Datasheet--> Προβολη PDF

First
Previous
Product 3 of 3
Category Φορητά Μόνιτορ