Products Category 1Products Category 2Products Category 3Products Category 4

 1. ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΙΣΤΙΚΗΣ ΟΞΥΓΟΝΩΣΗΣ

  Καθετήρας κατάλληλος για μέτρηση ενδοκράνιας ιστικής οξυγόνωσης σε ασθενείς με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

  ή προβλήματα υποξίας.

  Ο καθετήρας λειτουργεί αυτόνομα ή σε συνδυασμό με τον καθετήρα ενδοκράνιας πίεσης και η κύρια εφαρμογή του

  είναι ασθενείς με εμφάνιση εγκεφαλικής υποξίας.

  Αποτελεί πρόδρομο δείκτη εμφάνισης υποξίας και μας οδηγεί σε γρήγορη αντιμετώπισή της.

  Κατ επιλογή περιλαμβάνεται και καθετήρας μέτρησης θερμοκρασίας.

  PDF Datasheet--> Προβολη PDF