Products Category 1Products Category 2Products Category 3Products Category 4

 1. Φορητό Μόνιτορ Μ30

  ΦΟΡΗΤΟ ΜΟΝΙΤΟΡ LUCON M30

  Το μοντέλο LUCON M30 διαθέτει οθόνη 8,5’ 3 κυματομορφών

  Δυνατότητα μέτρησης σε ενήλικες, παιδιά και νεογνά.

  Ενσωματωμένη μπαταρία με διάρκεια 2, 4, 6 ώρες λειτουργία (3 διαφορετικοί τύποι κατ επιλογή)

  Ενσωματωμένους ενισχυτές για μέτρηση των παραμέτρων Αναίμακτη Πίεση SpO2 / Καρδιακός Παλμός

  Ηλεκτροκαρδιογράφημα με χρήση 3πολικού ή 5πολικού καλωδίου.

  Θερμοκρασία με δυνατότητα επιλογής μεταξύ διαφόρων τύπων αισθητήρων. Ρυθμός αναπνοής

  Καπνογραφία sidestream or mainstream (κατ επιλογή)

  Διαθέτει συναγερμούς (alarms) για όλες τις παραμέτρους. Μνήμη 96 ωρών Μπορεί να ενσωματωθεί εκτυπωτής 2 καναλιών

  PDF Datasheet--> Προβολη PDF

First
Previous
Product 2 of 3
Next
Last
Category Φορητά Μόνιτορ