Products Category 1Products Category 2Products Category 3Products Category 4

 1. Φορητό Μόνιτορ Μ20

  ΦΟΡΗΤΟ ΜΟΝΙΤΟΡ LUCON M20

  Το μοντέλο LUCON M20 διαθέτει οθόνη 7’ 3 κυματομορφών

  Δυνατότητα μέτρησης σε ενήλικες, παιδιά και νεογνά.

  Ενσωματωμένη μπαταρία με διάρκεια 1 - 5 ώρες λειτουργία (3 διαφορετικοί τύποι κατ επιλογή του χειριστή)

  Ενσωματωμένους ενισχυτλες για μέτρηση των παραμέτρων Αναίμακτη Πίεση SpO2 / Καρδιακός Παλμός

  Ηλεκτροκαρδιογράφημα με χρήση 3πολικού ή 5πολικού καλωδίου.

  Θερμοκρασία με δυνατότητα επιλογής μεταξύ διαφόρων τύπων αισθητήρων. Ρυθμός αναπνοής

  Διαθέτει συναγερμούς (alarms) για όλες τις παραμέτρους. Μνήμη 96 ωρών Μπορεί να ενσωματωθεί εκτυπωτής 2 καναλιών

  PDF Datasheet--> Προβολη PDF

Product 1 of 3
Next
Last
Category Φορητά Μόνιτορ