Products Category 1Products Category 2Products Category 3Products Category 4

  1. ΜΟΝΙΤΟΡ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΥΜ6000

    ΜΟΝΙΤΟΡ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ Το μοντέλο ΥΜ6000 διαθέτει οθόνη 12,1’ μέχρι 6 κυματομορφών Διαθέτει δυνατότητα μέτρησης σε ενήλικες, παιδιά και νεογνά. Διαθέτει ενσωματωμένους ενισχυτές για μέτρηση των παραμέτρων Αναίμακτη Πίεση:Για τη μέτρηση χρησιμοποιεί την τεχνολογία OMRON – Προσαρμόζονται όλες οι περιχειρίδες της εταιρείας OMRON αλλά και όλες οι συμβατές με OMRON Τεχνική: Μέτρηση Ταλαντωσιμετρική Τρόποι Μέτρησης: Αυτόματη, Κανονική και Στατική Αυτόματη Μέτρηση: Μετρήσεις Αναίμακτης Πίεσης κάθε 1,2,3,4,5,10,15, 30,45,60,90,120 και 240 λεπτά. Κανονική Μέτρηση: Απλή Μέτρηση με το πάτημα κουμπιού ΑΡΧΗ / ΤΕΛΟΣ. Στατική Μέτρηση: Συνεχής Μετρήσεις κάθε 5 λεπτά. SpO2 / Καρδιακός Παλμός Για τη μέτρηση χρησιμοποιεί την τεχνολογία OXIMAX της εταιρείας NELLCOR. Μπορεί να δεχθεί κάθε αισθητήρα της ανωτέρω τεχνολογίας. % Κορεσμός Εύρος: 1% με 100% Παλμικός Ρυθμός Εύρος: 20ΒΡΜ με 300ΒΡΜ Ηλεκτροκαρδιογράφημα με χρήση 3πολικού ή 5πολικού καλωδίου. Θερμοκρασία με δυνατότητα επιλογής μεταξύ διαφόρων τύπων αισθητήρων. Ρυθμός αναπνοής Αιματηρή πίεση - μέχρι 2 διαφορετικά κανάλια. Καπνογραφία - mainstream Διαθέτει συναγερμούς (alarms) για όλες τις παραμέτρους. Μνήμη 24 ωρών Μπορεί να ενσωματωθεί εκτυπωτής 2 καναλιών