Products Category 1Products Category 2Products Category 3Products Category 4

  1. Πληρες εργοσπιρόμετρο και λειτουργικό έλεγχο της αναπνοής Ultima PFX

    Πλήρες σύστημα εργοσπιρομετρίας και λειτουργικού ελέγχου της αναπνοής μοντέλο ULTIMA PFΧ ενσωματώνει τις κάτωθι δοκιμασίες : Α) Πλήρη σπιρομέτρηση (FVC, SVC, MVV) με απεικόνιση (on line) της καμπύλης ροής όγκου, και όγκου-χρόνου προ / μετά βρογχοδιαστολή και προ / μετά την δοκιμασία πρόκλησης B) Στατικούς όγκους με τη μέθοδο της έκπλυσης του αζώτου (WASHOUT). Γ) Διαχυτική ικανότητα (Dlco) με τη μέθοδο της απλής αναπνοής, με πλεονέκτημα ότι απαιτείται ο μικρότερος δυνατός όγκος δείγματος προς ανίχνευση. Η αέρια χρωματογραφία είναι η πιο αξιόπιστη και απόλυτα γραμμική μέθοδος ανάλυσης άνω των 2 αερίων και σαν βασικό πλεονέκτημα για τον χρήστη είναι η απολύτως ακριβής βαθμονόμηση. Δ) Αναπνευστικούς μυς (MIP / MEP) Επιπλέον κάνει πλήρη εργοσπιρομετρικό έλεγχο breath by breath Το σύστημα διαθέτει ανοιχτό κύκλωμα ασθενών με όλα τα μέρη του να αποστειρώνονται και αντικαθίστανται μεταξύ των τεστ. Ταυτόχρονα όμως το σύστημα μπορεί να πραγματοποιήσει διαδοχικά τεστ σε ελάχιστο χρονικό διάστημα καθυστέρησης μεταξύ των ασθενών (λιγότερο από 1 λεπτό) μιας και δεν χρειάζεται επαναβαθμονόμηση.

First
Previous
Product 3 of 6
Next
Last
Category Εργοσπιρομετρία - Καρδιοαναπνευστική κόπωση

Πελάτες που αγόρασαν αυτό το προϊόν, αγόρασαν επίσης