Products Category 1Products Category 2Products Category 3Products Category 4

  1. Μεταβολικός έλεγχος CCM Ultima

    Σύστημα μέτρησης έμμεσου μεταβολισμού μέσω ανταλλαγής αερίων. Το προσφερόμενο σύστημα είναι κατάλληλο για χρήση σε διαιτολογικά ιατρεία αλλά και κατάλληλο για χρήση σε περιβάλλον Μονάδας Εντατικής Θεραπείας σε διασωληνωμένους ασθενείς. Περιλαμβάνει μονάδα μέτρησης με πνευμοταχογράφο που συνδέεται σε canopy μάσκα αλλά και απευθείας στο αναπνευστικό κύκλωμα διασωληνωμένων ασθενών. Μετράει τόσο τον όγκο όσο και τα VO2, VCO2, REE / RQ (αναπνευστικό πηλίκο). Επιπλέον διαχωρίζει την συνολική κατανάλωση θερμίδων σε λίπη, υδατάνθρακες και πρωτεΐνες. Το σύστημα περιλαμβάνει λογισμικό για παρουσίαση, αποθήκευση των μετρήσεων αλλά επιπλέον τα αποτελέσματα μπορούν να εξαχθούν σε μορφή EXCEL. Το λογισμικό εκτός των άμεσα μετρούμενων τιμών υπολογίζει πλέον των 40 παραμέτρων. Εκτός των μετρήσεων έμμεσου μεταβολισμού το προσφερόμενο μηχάνημα μπορεί να πραγματοποιήσει και μετρήσεις καρδιακής παροχής με μη επεμβατικό τρόπο με τη μέθοδο Fick.

First
Previous
Product 2 of 3
Next
Last
Category Μέτρηση Έμμεσου Μεταβολισμού