Products Category 1Products Category 2Products Category 3Products Category 4

  1. Καρδιοαναπνευστική κόπωση Cardio2 Ultima

    Tο μοντέλο Cardio2 ULTIMA αποτελεί την τελευταία εξέλιξη στο χώρο της εργοσπιρομετρίας Ενσωματώνει όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις των τελευταίων χρόνων (ψηφιακά συστήματα ελέγχου - αναλυτές με μεγάλη διάρκεια ζωής) μαζί με τις τεχνολογίες που έκαναν μοναδικά τα μηχανήματα της Medical Graphics όπως ο διπλής κατεύθυνσης μη θερμαινόμενος πνευμοταχογράφος (πολλαπλών χρήσεων), είναι ο μόνος που επιτρέπει την γρήγορη μετάβαση από εξεταζόμενο σε εξεταζόμενο χωρίς την ανάγκη νέας βαθμονόμησης (πλην της αρχικής που γίνεται κάθε πρωί). Είναι ιδανικό τόσο για εξέταση αθλητών όσο και ασθενών. Μέτρηση breath by breath Το σύστημα υπολογίζει άνω των 60 διαφορετικών παραμέτρων εργοσπιρομετρίας αλλά και έμμεσης θερμιδομετρία με πλήρη ανάλυση και διαχωρισμό των υδατανθράκων, λιπών και πρωτεινών. Το σύστημα διαθέτει δυνατότητες σύνδεσης με POLAR, οξύμετρο, πιεσόμετρο, εργομετρικό ποδήλατο, διάδρομο και μετεωρολογικό σταθμό. Επιπλέον διαθέτει μέτρηση καρδιακής παροχής τόσο έμμεσα αλλά και με απευθείας μέτρηση με τη μέθοδο επανεκπνοής μίγματος CO2 αλλά και επιλογή canopy για τη μέτρηση έμμεσου μεταβολισμού. Το πρόγραμμα που συνοδεύει το εργοσπιρόμετρο διαθέτει χαρακτηριστικά όπως : • Λειτουργία προτεινόμενης διάγνωσης για την εργοσπιρομετρία • Λειτουργία διαφορικής διάγνωσης με χρήση μετρήσεων από το καρδιογράφημα από το οξυμέτρο και από το πιεσόμετρο. • Έχει 4 έτοιμες μεθόδους ανίχνευσης του AT (anaerobic threshold) και φυσικά δυνατότητα χειροκίνητης επιλογής του. • Μπορούμε να εξαγάγουμε τα δεδομένα (τιμές και γραφήματα) απευθείας σε MICROSOFT EXCEL ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία τους σε κάθε Η/Υ • Επιλογή απεριόριστων μορφών παρουσίασης και εκτύπωσης των μετρήσεων (τιμές και γραφήματα) ανάλογα με της απαιτήσεις του χρήστη. • Εκτελεί τεστ καμπύλης ροής / όγκου κατά τη διάρκεια της άσκησης (ExFVL) . • Εκτελεί όλα τα τεστ απλής σπιρομετρίας σε ηρεμία (FVC, SVC, MVV). • Εκτελεί τεστ θερμιδομετρίας ακόμη και σε διασωληνωμένους ασθενείς με απευθείας σύνδεση στο αναπνευστικό κύκλωμα και έχει εξαιρετική ακρίβεια ανεξαρτήτως τύπου αναπνευστήρα. • Διαθέτει όλα τα σετ προβλεπομένων τιμών από πολύ μεγάλο εύρος συγγραφέων αλλά και δυνατότητα δημιουργίας από το χρήστη προβλεπομένων εξισώσεων. • Μπορούμε να εισαγάγουμε στοιχεία που έχουν προέλθει από άλλες πηγές όπως είναι ανάλυση αερίων αίματος ή βιοχημικές εξετάσεις ώστε να δημιουργείται πλήρης ιατρικός φάκελος παράλληλα με τον πλήρη φάκελο των τεστ. • Απευθείας έλεγχος του εργομετρικού ποδηλάτου ή του διαδρόμου. Ο καρδιογράφος που αποτελεί υποτμήμα του μοντέλου Cardio2 ULTIMA είναι ιδανικός για την εκτέλεση τεστ τόσο σε άσκηση (τεστ κόπωσης) όσο και σε ηρεμία. Κάνει ανάλυση διαστημάτων ST βάση των επιλογών του χρήστη, αυτόματη ανάλυση αρρυθμιών, διάγνωση καρδιογραφήματος, εκτύπωση του καρδιογραφήματος κατά τη διάρκεια της εξέτασης αλλά και σε οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμούμε.

First
Previous
Product 2 of 6
Next
Last
Category Εργοσπιρομετρία - Καρδιοαναπνευστική κόπωση