Products Category 1Products Category 2Products Category 3Products Category 4

 1. GASTAT 601 Aναλυτής Αερίων Αίματος

  ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ – ΜΟΝΤΕΛΟ 601

  Μετρά τις τιμές των pH, pCO2, pO2, Hct. Υπολογίζει τις παραμέτρους pH(T), pCO2(T), pO2(T) HCO3, BE, TCO2, O2CT, BB, SBE, SBC, AaDO2, RI, Hb,

  Απαιτεί ελάχιστο όγκο δείγματος μόλις 100μL, για τη μέτρηση όλων των παραμέτρων και ο χρόνος ανάλυσης και επαναφοράς σε κατάσταση ετοιμότητας είναι λιγότερος από 60 sec.

  Διαθέτει οθόνη touch screen καθώς και επίσης σύστημα bar code με δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης των δεδομένων του αναλυτή για κάθε αλλαγή των αναλωσίμων – ανταλλακτικών.

  Η στάθμη των αντιδραστηρίων καθώς και ο χρόνος λήξης τους ελέγχεται μέσω του προγράμματος και ενημερώνεται ο χειριστής για την ποσότητα διαθέσιμου αντιδραστηρίου Ο αναλυτής βαθμονομείται χωρίς την ύπαρξη ρυθμιστικών αερίων 

  Το δοχείο αποβλήτων που διαθέτει είναι πλήρως απομονωμένο και διαθέτει σύστημα προστασίας του χειριστή από τυχόν διαρροές.

  Μπορεί να εμφανίσει στην οθόνη τα αποτελέσματα σε γράφημα οξεοβασικής ισορροπίας

  Διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα αδιάλειπτης λειτουργίας για προστασία από διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος με διάρκεια 1 ώρας.

  Είναι μικρού βάρους και μικρών εξωτερικών διαστάσεων ώστε να μπορεί εύκολα να μεταφερθεί. Φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 98/79 της Ε.Ε.

First
Previous
Product 2 of 4
Next
Last
Category ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ