Products Category 1Products Category 2Products Category 3Products Category 4

 1. FeNO+ - εκπνεόμενο ΝΟ

  FENO+
  Το FeNO+ είναι ένα σταθερό αλλά και φορητό σύστημα για ακριβή και 
  επαναλαμβανόμενες μετρήσεις του εκπνεόμενου NO 
  Εύκολες και ακριβείς μετρήσεις του εκπνεόμενου νιτρικού οξέος  (NO) 
  για έγκαιρο εντοπισμό και διαχείριση του άσθματος και της φλεγμονής του ασθενούς.
  Το FeNO+ είναι ένα σύστημα που χρησιμοποιείται για να εντοπίσει, 
  ποσοτικοποιήσει και παρακολουθήσει  φλεγμονές της αναπνευστικής οδού.
  Πληρεί όλους τους ERS/ATS κανόνες, και βασικούς ελέγχους
  Έχει εύκολη διαδικασία ελέγχου μέσω λογισμικού 
  Εύκολο, γρήγορο, με μη-παρεμβατικές μετρήσεις με ταυτόχρονο έλεγχο ποιότητας
  Επαναλαμβανόμενες μετρήσεις, με αντικαταστάσιμο ενσωματωμένο φίλτρο ατμόσφαιρας χωρίς νιτρικό οξύ
  Τεστ με το χαμηλότερο κόστος, απαιτεί μόνο αντιβακτηριδιακό φίλτρο.
  Κύτταρο  NO μακράς διαρκείας, συνήθως 24 μήνες ή περισσότερο.
  Αυτόνομο.
   
  3 λειτουργίες ελέγχου:
  Βρογχική σε ρυθμό ροής 50ml/s με οθόνη.
  Ρινική (επιλογή) σε ρυθμό ροής δείγματος 100ml/s μέσω ρινικού καθετήρα, 
  αντίσταση αναπνευστικής κοιλότητας.
  Πολλαπλών ροών, σε διαφορετικούς ρυθμούς ροής (50, 100 και 150 ml/s).
   
  PDF Datasheet--> Προβολη PDF

First
Previous
Product 6 of 7
Next
Last
Category Πνευμονολογικά Συστήματα - FeNO - FOT