Products Category 1Products Category 2Products Category 3Products Category 4

 1. Σπιρόμετρο MICRO 5000

  Micro 5000 
  Σταθερό Σπιρόμετρο για χρήση σε ιατρείο ή κλινική σταθερό, ακριβές και με τη 
  δυνατότητα προσθήκης επιπλέον χαρακτηριστικών. 
  Βασική Λειτουργία Σπιρομετρίας: 
  •Μικρή συμπαγής μονάδα
  •Υψηλής ακρίβειας, υψηλής ακρίβειας πνευμοταχογράφος χωρίς μετακινήσιμα μέρη. 
  Έυρός μέτρησης ενηλίκων 0-15 l/s
  • Χαμηλό λειτουργικό κόστος και χαμηλό κόστος συντήρησης
  • Λογισμικό με οδηγίες καθοδήγησης σε χειριστή και ασθενή
  • Επιλογή πολλών ροών: επιλογή σπιρομέτρησης παιδιατρικής με εύρος 0-6 l/s και βρεφική 0-3 l/s
   
  Διαθέτει ολοκληρωμένη βασική λειτουργία σπιρομετρίας ενώ μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να προστεθεί μία από τις παρακάτω λειτουργίες:
  • PROVO 4: Σύστημα πρόκλησης για αυτόματο έλεγχο, ελέγχεται από ειδικό λογισμικό, ακριβής και ασφαλής έλεγχος βρογχικής πρόκλησης
  • RINT: μετρήσεις αντοχής χρησιμοποιώντας διακοπτόμενη τεχνική ιδανική για παιδιά
  • NEP: Μέτρηση με χρήση αρνητικής τελοεκπνευστικής πίεσης (είναι μια διαφορετική μέθοδος για να ανιχνευθεί 
  πιθανόν περιορισμός ροής αέρα στην εκπνοή η οποία δεν απαιτεί κάποια ειδική προσπάθεια από τον ασθενή ή πληθυσμογραφικό τεστ σώματος).
  • MIP-MEP: Μέγιστη πίεση εισπνοής και εκπνοής που υπολογίζει τη δύναμη των μυών του αναπνευστικού συστήματος 
  • SNIP: μέτρηση της μέγιστης ρινικής τελοεκπνευστικής πίεσης με τη χρήση ρινικών σωλήνων
  • P01: μέτρηση πίεσης σε 0.1 δευτερόλεπτα για τον υπολογισμό της αντίδρασης των μυών που χρησιμοποιούνται στην αναπνοή
  • Static & Dynbamic compliance. μετριέται με εσωτερικά μπαλόνια καθετήρες στον οισοφάγο
   
  Ολοκληρωμένη Βασική Λειτουργία Σπιρομετρίας: 
  • Περιέχει ενσωματωμένο ολοκληρωμένο σταθμό καιρού, με αισθητήρες πίεσης, θερμότητας και υγρασίας και άμεση αυτόματη προβολή ενδείξεων
   
  PDF Datasheet--> Προβολη PDF

First
Previous
Product 3 of 7
Next
Last
Category Πνευμονολογικά Συστήματα - FeNO - FOT