Products Category 1Products Category 2Products Category 3Products Category 4

 1. Ultima PF Μέτρηση στατικών όγκων, διαχυτική ικανότητα

  Πλήρες σύστημα λειτουργικού ελέγχου της αναπνοής μοντέλο ULTIMA PF

  Eνσωματώνει τις κάτωθι δοκιμασίες :

  Α) Πλήρη σπιρομέτρηση (FVC, SVC, MVV) με απεικόνιση (on line) της καμπύλης ροής όγκου, και όγκου-χρόνου προ / μετά βρογχοδιαστολή και προ / μετά την δοκιμασία πρόκλησης

  B) Στατικούς όγκους με τη μέθοδο της έκπλυσης του αζώτου (WASHOUT).

  Γ) Διαχυτική ικανότητα (Dlco) με τη μέθοδο της απλής αναπνοής, με πλεονέκτημα ότι απαιτείται ο μικρότερος δυνατός όγκος δείγματος προς ανίχνευση. Η αέρια χρωματογραφία είναι η πιο αξιόπιστη και απόλυτα γραμμική μέθοδος ανάλυσης άνω των 2 αερίων και σαν βασικό πλεονέκτημα για τον χρήστη είναι η απολύτως ακριβής βαθμονόμηση.

  Δ) Αναπνευστικούς μυς (MIP / MEP)

  Μπορεί να αναβαθμιστεί για μέτρηση 1) P100 (P.O1) 2) Εργοσπιρομετρίας

  Το σύστημα διαθέτει ανοιχτό κύκλωμα ασθενών με όλα τα μέρη του να αποστειρώνονται και αντικαθίστανται μεταξύ των τεστ. Ταυτόχρονα όμως το σύστημα μπορεί να πραγματοποιήσει διαδοχικά τεστ σε ελάχιστο χρονικό διάστημα καθυστέρησης μεταξύ των ασθενών (λιγότερο από 1 λεπτό) μιας και δεν χρειάζεται επαναβαθμονόμηση.

Product 1 of 7
Next
Last
Category Πνευμονολογικά Συστήματα - FeNO - FOT

Πελάτες που αγόρασαν αυτό το προϊόν, αγόρασαν επίσης